ช่างฝึกงานชั่วคราว สามารถขับรถได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ โทรด่วนที่ 081-621-6378