หน้าแรก COSMIS-MR-8V (ขอบ15″,17″)

COSMIS-MR-8V (ขอบ15″,17″)

204_12_model

• Size : 15×8.0, 17×9.0
• Color : B-LP-XZ, B-P-XZ
• PCD : 8H100-114.3
• ET : 15, 20

Cosmis-MR-8V-1 Cosmis-MR-8V-2 Cosmis-MR-8V-3 Cosmis-MR-8V-4 Cosmis-MR-8V-5 Cosmis-MR-8V-6 Cosmis-MR-8V-7 Cosmis-MR-8V-8 Cosmis-MR-8V-1 Cosmis-MR-8V-2 Cosmis-MR-8V-3 Cosmis-MR-8V-4 Cosmis-MR-8V-5 Cosmis-MR-8V-6 Cosmis-MR-8V-7 Cosmis-MR-8V-8