หน้าแรก COSMIS-MR-II (ขอบ20″)

COSMIS-MR-II (ขอบ20″)

Cosmis-MR-II-1

• Size : 20×9.5, 20×10.5
• Color : M/BEBlack, FGM
• PCD : 6H139.7
• ET : 16-20

Cosmis-MR-II-2 Cosmis-MR-II-3 Cosmis-MR-II-4 Cosmis-MR-II-5 Cosmis-MR-II-6 Cosmis-MR-II-7 Cosmis-MR-II-8