หน้าแรก COSMIS-VCP.N5R (ขอบ17″,18″)

COSMIS-VCP.N5R (ขอบ17″,18″)

Cosmis-VCP.N5R-1

• Size : 17×8.0, 17×9.0, 18×8.0, 18×9.0
• Color : FB, FGM, GM, AG, BR, S4B
• PCD : 5H100-114.3, 6H139.7
• ET : 15

Cosmis-VCP.N5R-2 Cosmis-VCP.N5R-3 Cosmis-VCP.N5R-4 Cosmis-VCP.N5R-5 Cosmis-VCP.N5R-6 Cosmis-VCP.N5R-7 Cosmis-VCP.N5R-8 Cosmis-VCP.N5R-9