หน้าแรก COSMIS-XC-8 (ขอบ17″)

COSMIS-XC-8 (ขอบ17″)

Cosmis-XC-8-1

• Size : 17×7.0
• Color : BLACK/PLIP, BRONZE/PLIP, GM/PLIP, GOLD/PLIP
• PCD : 4H100
• ET : 40

Cosmis-XC-8-2 Cosmis-XC-8-3 Cosmis-XC-8-4 Cosmis-XC-8-5 Cosmis-XC-8-6 Cosmis-XC-8-7 Cosmis-XC-8-8 Cosmis-XC-8-9