หน้าแรก COSMIS-XT-206R Limited (ขอบ18″)

COSMIS-XT-206R Limited (ขอบ18″)

Cosmis-XT-206R-li-2

• Size : 18×9.5, 18×11.0
• Color : RED, BLUE, B/RED, B/BLUE
• PCD : 5H114.3, 6H139.7
• ET : 10, 8

Cosmis-XT-206R-li-3 Cosmis-XT-206R-li-4 Cosmis-XT-206R-li-5 Cosmis-XT-206R-li-6 Cosmis-XT-206R-li-7