หน้าแรก COSMIS-XT-207R (ขอบ15″)

COSMIS-XT-207R (ขอบ15″)

Cosmis-XT-207R-1

• Size : 15×6.5, 17×7.0
• Color : BLK-XZ/M5, O-XZ/M5, DE-XZ/M5
• PCD : 4H100
• ET : 35, 45

Cosmis-XT-207R-2 Cosmis-XT-207R-3 Cosmis-XT-207R-4 Cosmis-XT-207R-5 Cosmis-XT-207R-6 Cosmis-XT-207R-7 Cosmis-XT-207R-8 Cosmis-XT-207R-9