หน้าแรก FATTAH-FT-6S (ขอบ18″)

FATTAH-FT-6S (ขอบ18″)

Fattah-FT-6S-2

• Size : 18×9.0, 18×10.0
• Color : Navy Blue, Navy Blue/Matt, Gold, Bronze, GM, White
• PCD : 5H114.3, 6H139.7
• ET : 30, 0

FATTAH-FT-6S

Fattah-FT-6S-3 Fattah-FT-6S-4 Fattah-FT-6S-5 Fattah-FT-6S-6 Fattah-FT-6S-7 Fattah-FT-6S-8 Fattah-FT-6S-9 Fattah-FT-6S-10