NAYA-BARNEW (ขอบ20″)

Naya-BARNEW-1

• Size : 20×9.5
• Color : BK-I
• PCD : 5H114.3
• ET : ET40

Naya-BARNEW-2 Naya-BARNEW-3 Naya-BARNEW-4