NAYA-Bovin (ขอบ15″,17″)

Naya Bovin

• Size : 15X6.5, 17X7.5
• Color : B-P-XZ
• PCD : 4H100, 5H100
• ET : 38, 42

NAYA-Bovin-2 NAYA-Bovin-3 NAYA-Bovin-4 NAYA-Bovin-5