NAYA-Duranz (ขอบ20″)

Naya-Duranz-1

• Size : 20×8.5,20×9.5
• Color : BMC-I, BKF-I, MSU-I, MBK-I
• PCD : 5H114.3
• ET : 40

Naya-Duranz-2 Naya-Duranz-3 Naya-Duranz-4 Naya-Duranz-5 Naya-Duranz-6