หน้าแรก NAYA-Glaborar (ขอบ20″)

NAYA-Glaborar (ขอบ20″)

Naya-Glaborar-1

• Size : 20×8.5,20×9.5
• Color : BCH_SLC,MBK-I,BKF-I,FP_B_SCL
• PCD : 5H114.3
• ET: 40

Naya-Glaborar-2 Naya-Glaborar-3