NAYA-Graffy (ขอบ20″)

Naya-Graffy-1

• Size : 20×8.5,20×9.5
• Color : BMC-I, BKF-I, PWF-I, HP-MBK
• PCD : 5H114.3, 6H139.7
• ET : 40, 20

Naya-Graffy-3 Naya-Graffy-4