NAYA-Hella (ขอบ18″)

Naya-Hella-1

• Size: 18×9.0, 18×10.0
• Color: B/C, GOLD, BRONZE, WHITE, GM
• PCD: 5H114.3, 6H139.7
• ET: 25

Naya-Hella-4 Naya-Hella-5 Naya-Hella-6 Naya-Hella-7 Naya-Hella-8 Naya-Hella-9 Naya-Hella-10 Naya-Hella-11