หน้าแรก NAYA-Luzia (ขอบ17″,18″)

NAYA-Luzia (ขอบ17″,18″)

Naya-Luzia-1

• Size: 17×9.0, 18×8.5
• Color: MI-B-LP-XZ
• PCD: 4H100, 5H114.3
• ET: 20, 30

Naya-Luzia-2 Naya-Luzia-3 Naya-Luzia-4