NAYA-Polka (ขอบ15″,17″,18″)

Naya-Polka-1

• Size : 15×6.5, 17×7.5, 18×8.0
• Color : B-P-XZ
• PCD : 4H100, 5H114.3
• ET : 38, 42

Naya-Polka-2 Naya-Polka-3 Naya-Polka-4