NAYA-Rika Anodized (ขอบ17″)

41_10_model

• Size : 17×7.0
• Color : Blue, Pink
• PCD : 4H100
• ET : 30

Naya-Rika-Anodized-1 Naya-Rika-Anodized-2 Naya-Rika-Anodized-3 Naya-Rika-Anodized-4 Naya-Rika-Anodized-5