NAYA-Rozer (ขอบ20″)

Naya-Rozer-1

• Size : 20×9.5
• Color : HP-MBK-I
• PCD : 5H114.3
• ET : 40

Naya-Rozer-2 Naya-Rozer-3