NAYA-Taurus (ขอบ 18″)

NAYA-Taurus-2

• Size : 18×8.0, 18×9.0
• Color : MBKP, MBKU, BHCH ,GM
• PCD : 4H100, 5H100-114.3
• ET : 40

NAYA-Tauras_1 NAYA-Tauras_2 NAYA-Tauras_3 NAYA-Tauras_4

NAYA-Taurus-2 NAYA-Taurus-3 NAYA-Taurus-4 NAYA-Taurus-5