NAYA-Veranda (ขอบ17″)

Naya-Veranda-1

• Size : 17×7.5
• Color : BLK-XZ
• PCD : 5H100, 5H114.3
•ET : 45, 48

Naya-Veranda-2 Naya-Veranda-3 Naya-Veranda-4