NAYA-Victoria V.1 (ขอบ19″,20″)

Naya-Victoria-V.1-1

• Size : 19×8.5(L,R), 19×9.5(L,R), 20×8.5(L,R), 20×9.5(L,R)
• Color : GM, FS
• PCD : 5H112-114.3
• ET : 40

Naya-Victoria-V.1-2 Naya-Victoria-V.1-3 Naya-Victoria-V.1-4 Naya-Victoria-V.1-5