หน้าแรก VALENZA-Fenice (ขอบ20″)

VALENZA-Fenice (ขอบ20″)

Valenza-Fenice-1

• Size : 20×9.5
• Color : B-P
• PCD : 5H114.3
• ET : ET38

Valenza-Fenice-2 Valenza-Fenice-3 Valenza-Fenice-4