หน้าแรก VALENZA-Kayence (ขอบ19″)

VALENZA-Kayence (ขอบ19″)

Valenza-Kayence-1

• Size: 19×8.0
• Color: BHCH
• PCD: 5H114.3
• ET: 42

Valenza-Kayence-2 Valenza-Kayence-3 Valenza-Kayence-4