หน้าแรก VALENZA-Lumma (ขอบ18″)

VALENZA-Lumma (ขอบ18″)

Valenza-Lumma-1

• Size : 18×8.0
• Color : BE-P
• PCD : 10H114.3-120
• ET : 42

Valenza-Lumma-2 Valenza-Lumma-3