หน้าแรก VALENZA-Magiss (ขอบ20″)

VALENZA-Magiss (ขอบ20″)

Valenza-Magiss-1

• Size : 20×8.5
• Color : MB, CU, SM
• PCD : 6H139.7
• ET : 25

Valenza-Magiss-2 Valenza-Magiss-3 Valenza-Magiss-4 Valenza-Magiss-5