หน้าแรก VALENZA-MAJASTA (ขอบ18″)

VALENZA-MAJASTA (ขอบ18″)

Valenza-MAJASTA-1

• Size : 18×8.0
• Color : S26_P
• PCD : 5H114.3
• ET : 42

Valenza-MAJASTA-2 Valenza-MAJASTA-3