หน้าแรก VALENZA-Scorpion (ขอบ18″)

VALENZA-Scorpion (ขอบ18″)

Valenza-Scorpion-1

• Size : 18×8.0
• Color : BHCH, CA-B-PW
• PCD : 5H114.3
• ET : 40

Valenza-Scorpion-2 Valenza-Scorpion-3 Valenza-Scorpion-4 Valenza-Scorpion-5 Valenza-Scorpion-6