หน้าแรก VALENZA-WAF (ขอบ19″)

VALENZA-WAF (ขอบ19″)

Valenza-WAF-1

• Size : 8.0x19F,8.5x19R
• Color : SG_FLMIC,B_FLMIC,BME_LMIC,SG_FLMIC
•PCD : 5H100-114.3
• ET : 40

Valenza-WAF-2 Valenza-WAF-3 Valenza-WAF-4 Valenza-WAF-5 Valenza-WAF-6 Valenza-WAF-7 Valenza-WAF-8