หน้าแรก VALENZA-Zeria (ขอบ15″,17″)

VALENZA-Zeria (ขอบ15″,17″)

Valenza-Zeria-1

• Size : 15×6.5, 17×7.5
• Color : BP, BHCH-P
• PCD : 4H100
• ET : 40

Valenza-Zeria-2 Valenza-Zeria-3 Valenza-Zeria-4 Valenza-Zeria-5 Valenza-Zeria-6